ambbet
ambbet
ambbet
ambbet
ambbet
ambbet
ambbet

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว Askmebet เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มเกี่ยวกับการทำ E-Gaming ในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกๆ รวมถึงเป็นผู้นำเทรนด์ในอุตสาหกรรมบันเทิง E-Gaming ในยุคที่สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น นอกจากนี้ Askmebet ยังคงสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในโลกของ E-Gaming ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบันเครือข่าย E-Gaming ของเรามีผู้เล่นที่ใช้งานอยู่จำนวน 100,000 คนต่อวัน และจะเพิ่มมากขึ้นด้วยแผนและกลยุทธ์ขยายธุรกิจของเรา

ด้วยความสามารถและความเป็นมืออาชีพของ Askmebet ทำให้เรามองเห็นอนาคตที่จะพัฒนาไปพร้อมกับระบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าอนาคตจะเข้ามาในรูปแบบใด คนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ ได้ก่อนถือว่าได้เปรียบเสมอ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าความสามารถและประสบการณ์ของ Askmebet จะช่วยให้เราก้าวไปได้ไกลกว่าคู่แข่งอื่นๆ และเรายังมีความกระตือรือร้นในการค้นหาโอกาสสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กับพันธมิตรหรือคู่ค้าอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: https://ambslot.asia

นโยบายบริษัท

1. บริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนพนักงานหรือคนในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถได้ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง โดยการเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนเงินในการลงทุน

2. บริษัทสนับสนุนพนักงานและคนในองค์กรที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กรเท่านั้น

3. บริษัทปกครองคนด้วยระบบพี่ปกครองน้อง โดยผู้ที่เป็นพี่จะต้องเป็นผู้เสียสละอยู่เสมอ

4. บริษัทบริหารงานด้วยการปกครองแบบประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ (เพราะฉะนั้นบริษัทจะเจริญก้าวหน้าได้หรือประสบความสำเร็จจะต้องขึ้นอยู่กับผู้นำเป็นสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีน)

5. บริษัทจะเป็นผู้นำของพนักงานทุกคนในการดำเนินการธุรกิจ และจะให้สิทธิพิเศษกับคนในองค์กรเท่านั้นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถือครองหุ้นธุรกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์

1. เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจซอฟต์แวร์และนวัตกรรม ที่เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่ดี

2. มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเกมออนไลน์ ซอฟต์แวร์ E-Gaming และ Live Stream ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับจากทั่วทุกมุมโลก ร่วมพัฒนาและยกระดับแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ภายในประเทศสู่เวทีระดับโลก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย

3. มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล รองรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และตอบสนองความต้องการของไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน

4. ตระหนักถึงความเป็นไปได้ และความชัดเจนในทุกงานที่ทำ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญควบคู่กับการพัฒนาทักษะความรู้ของทีมงาน เพื่อท้าทายความสามารถและให้สอดคล้องกับแนวโน้มโลกในอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลง

5. มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยการใส่ใจในการบริการและดูแลลูกค้าคนสำคัญ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์โปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

ต่อลูกค้า

1. พัฒนาโปรแกรมและซอฟแวร์ที่มีคุณภาพ นำเสนอผ่านรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

2. สร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความพอใจสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการกับเราอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน

4. พัฒนาเกมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง มีความล้ำสมัยตรงตามไลฟ์สไตล์ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาการบริการของเราให้ดีขึ้น

5. ยกระดับเกมออนไลน์บนมือถือให้เท่าเทียมกับเกมบนคอมพิวเตอร์

ต่อผู้ถือหุ้น

1. สร้างความมั่นคงต่อผู้ถือหุ้นด้วยรายได้ประจำที่มั่นคงยั่งยืน

2. บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีหลักการชัดเจน เพื่อเพิ่มผลประกอบการที่น่าพอใจ รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมต่อทุกฝ่าย

3. สร้างองค์กรให้มีความมั่นคง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รักษาการเติบโตของธุรกิจหลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด

4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมพัฒนาและสอนงานในรูปแบบการทำงานแบบใหม่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต่อสังคม

1. สร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

2. สร้างกฎกติกาเพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน

ต่อพนักงาน

1. สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ เปิดโอกาสให้ทุกคนดึงประสิทธิภาพของตัวเองออกมาใช้ และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

2. ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักองค์กร และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

3. มีระบบการทำงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ

4. ส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถและคุณภาพ เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของพนักงานคนอื่นๆ ขององค์กรในเครือต่อๆ ไป

5. สร้างชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีธุรกิจเป็นของตนเอง ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กร

เป้าหมาย

1. สร้างเกมออนไลน์ในรูปแบบใหม่ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในแวดวงเกมออนไลน์ทั่วโลก รวมถึง Live stream สดภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับเกมออนไลน์ไปสู่ระดับนานาชาติ

2. สร้างเกมออนไลน์ที่ทันสมัย เป็นเกมที่เข้าถึงได้ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่

3. เป็นผู้นำธุรกิจด้านเกมออนไลน์ซอฟแวร์และไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming ) ที่ครบวงจร โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด

4. สร้างความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจ และความประทับใจในการบริการให้กับลูกค้าทุกท่านที่เลือกและไว้ใจบริษัทของเรา ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม

ที่มา : https://askmebet.co/about

นโยบายความเป็นส่วนตัว-เราคือใคร?

สื่อ

ข้อความแนะนำ: ถ้าคุณอัปโหลดรูปภาพขึ้นมายังเว็บไซต์ คุณควรจะหลีกเลี่ยงการอัปโหลดรูปภาพที่มีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งฝังมาด้วย (EXIF GPS) ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดและดึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งใด ๆ จากรูปภาพบนเว็บไซต์ได้

คุกกี้

ข้อความแนะนำ: ถ้าคุณแสดงความเห็นบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจจะเลือกเข้าสู่การบันทึกชื่อ อีเมลและเว็บไซต์ของคุณในคุกกี้ นี่จะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับคุณโดยที่คุณไม่ต้องกรอกรายละเอียดเหล่านี้ซ้ำอีกครั้งในขณะที่คุณแสดงความเห็นอื่น คุกกี้นี้จะอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ถ้าคุณเยี่ยมชมหน้าเข้าสู่ระบบ เราจะตั้งคุกกี้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ได้ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวรวมอยู่ด้วยและถูกยกเลิกเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ เราจะจัดตั้งหลายคุกกี้เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณและตัวเลือกการแสดงผลหน้าจอของคุณ คุกกี้การเข้าสู่ระบบจะคงอยู่ภายในสองวัน และคุกกี้ตัวเลือกหน้าจอจะอยู่เป็นเวลาหนึ่งปี ถ้าคุณเลือก “บันทึกการใช้งานของฉัน” การเข้าสู่ระบบของคุณจะยังคงอยู่เป็นเวลาสองสัปดาห์ ถ้าคุณออกจากระบบบัญชีของคุณ คุกกี้การเข้าสู่ระบบจะถูกลบทิ้ง

ถ้าคุณแก้ไขหรือเผยแพร่บทความ คุกกี้ที่เพิ่มเติมจะถูกบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวรวมอยู่และชี้ไปที่ ID ของเรื่องบทความที่คุณเพิ่งจะแก้ไข ซึ่งจะหมดอายุใน 1 วัน

แนบเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น

ข้อความแนะนำ: บทความบนเว็บไซต์นี้อาจจะมีเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ (เช่น วีดีโอ รูปภาพ บทความ เป็นต้น) เนื้อหาที่ถูกแนบไว้จากเว็บไซต์อื่นปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับที่ผู้เยี่ยมชมได้เข้าชมเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ใช้คุกกี้ การฝังการติดตามบุคคลที่สามเพิ่มเติม และเฝ้าดูการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่แนบไว้ รวมถึงการติดตามการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ถ้าคุณมีบัญชีและเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นั้นไว้

ใครที่เราแชร์ข้อมูลของคุณด้วย

ข้อความแนะนำ: หากคุณร้องขอให้มีการล้างค่ารหัสผ่าน ที่อยู่ไอพีของคุณจะถูกรวมเข้าไปอยู่ในอีเมลล้างค่าด้วย

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

ข้อความแนะนำ: ถ้าคุณแสดงความเห็น ความเห็นและข้อมูลภายในนั้นจะถูกเก็บไว้ตลอด นี่คือสิ่งที่เราสามารถจดจำและพิสูจน์ความเห็นที่ตามมาอย่างอัตโนมัติแทนที่จะต้องชะงักไว้ในคิวการจัดการ

สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี) เรามีการเก็บข้อมูลส่วนตัวตามที่พวกเขาให้ไว้ในโปรไฟล์เช่นกัน ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถดู แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ (ยกเว้นพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้) ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเห็นและแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้เช่นกัน

คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างกับข้อมูลของคุณ

ข้อความแนะนำ: หากคุณมีบัญชีบนเว็บนี้ หรือได้เคยแสดงความเห็นเอาไว้ คุณสามารถร้องขอไฟล์ส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ให้ส่งไปที่ทางคุณได้ รวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณได้เคยให้ไว้กับเรา คุณสามารถที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ได้เช่นกัน แต่จะไม่รวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้สำหรับการจัดการ ข้อกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ในด้านมาตรการความปลอดภัย

เราส่งข้อมูลของคุณไปที่ใด

ข้อความแนะนำ: ความเห็นของผู้เยี่ยมชมอาจถูกตรวจสอบผ่านบริการตรวจสอบสแปมอัตโนมัติ

อัพเดทล่าสุด : 13 มีนาคม 2022